سال انتشار: ۱۳۸۹

محل انتشار: پنجمین همایش ملی ایده های نو در کشاورزی

تعداد صفحات: ۴

نویسنده(ها):

فاطمه بیدرنامنی – دانشجوی کارشناسی ارشد گروه علوم باغبانی دانشگاه علوم کشاورزی و منابع
حسین زراعی – عضو هیئت علمی گروه علوم باغبانی دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گر
کامبیز مشایخی – عضو هیئت علمی گروه علوم باغبانی دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گر

چکیده:

کوکوپیت یکی از محصولات نارگیل است که به دلیل تخلخل هوایی و ظرفیت خوب نگهداری آب و مواد غذایی بستری مناسب جهت کشت گیاهان زینتی می باشد. در چند دهه اخیر نیز استفاده از کشت های بدون خاک، به دلیل تولید محصول با کمیت و کیفیت بالاتر مد نظر قرار گرفته است. بدین منظور آزمایشی با کاربرد بسترهای مختلف حاوی کوکوپیت بر روی گیاه برگ زینتی فیکوس بنجامین ابلق بر پایه طرح کاملاً تصادفی با ۵ تیمار و ۶ تکرار در طول یک دوره ۳ ماهه انجام شد. تیمارها شامل نسبت ۱:۱ کوکوپیت به پوسته برنج، کوکوپیت به کمپوست قارچ، کوکوپیت به خاکبرگ، کوکوپیت به پرلیت و شاهد ( ۷۰ % خاک منطقه + ۲۰ % خاکبرگ + ۱۰ % پوشال برنج) بودند. رشد گیاهان با ۵ پارامتر اندازه گیری شد: ارتفاع، قطر ساقه، تعداد برگ، طول برگ، عرض برگ. نتایج آنالیز داده ها با نرم افزار SPSS نشان داد تأثیر بستر بر روی تمام پارامترها در سطح ۰۵ / ۰ معنی دار بود، ولی تأثیر زمان بر روی طول و عرض برگها در سطح ۰۵ / ۰ معنی دار نبود. اثر متقابل بستر و زمان در پارامترهای تعداد برگ، طول و عرض برگ معنی دار بود. با توجه به نتایج این آزمایش کمترین داده ها مربوط به تیمار ۵۰ % کوکوپیت+ ۵۰ % پوسته برنج و بالاترین تعداد برگ، ارتفاع و بیشترین افزایش قطر مربوط به تیمار ۵۰ % کوکوپیت به ۵۰ % خاکبرگ می باشد؛ در نتیجه این بستر می تواند به عنوان جایگزینی برای تیمار شاهد منطقه پیشنهاد شود