سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: هفتمین کنگره علوم باغبانی ایران

تعداد صفحات: ۳

نویسنده(ها):

زینب روئین – دانشجوی دکتری
معظم حسن پور اصیل – دانشیار گروه علوم باغبانی، دانشکده علوم کشاورزی، دانشگاه گیلان، رشت

چکیده:

بهبود ماندگاری گل های بریده یکی از اهداف اصلی صنعت گلکاری می باشد. استفاده از ترهالوز ( ۰ و ۰/۲ و ۰/۴ و ۰/۶ میلی مولار) در آب گلجای گل بریده آلسترومریا به طور پیوسته سبب افزایش عمر پس از برداشت آن شد. ترهالوز در غلظت ۰/۶ میلی مولار بیشترین افزایش در عمر گل ( ۱۴ روز) را داشت. تأخیر در کاهش وزن تر در روزهای پایانی عمر گل در تیمار ۰/۶ میلی مولار ترهالوز دیده شد. نتایج نشان داد که روابط آبی نقش تعیین کننده ای در افزایش عمر گل ندارد. در مجموع ترهالوز پتانسیل بهبود عمر گل را دارد.