سال انتشار: ۱۳۸۹

محل انتشار: نخستین همایش ملی ادبیات فارسی و پژوهشهای میان رشته ای

تعداد صفحات: ۱۹

نویسنده(ها):

سلیمه حسینی – کارشناس مترجمی زبان انگلیسی
فریده فرهادی – عضو هیأت علمی دانشگاه بیرجند

چکیده:

ترجمه های فراونی که در سالهای اخیر از زبان انگلیسی صورت گرفته، ما را بر آن داشت که تاثیرات این ترجمه ها را بر افعال فارسی بررسی کنیم. ترجمه بر ابعاد مختلف زبان تاثیر گذاشته، و باعث تغییراتی در آنها شده، که از جمله ی این تغییرات به تغییر در افعال فارسی می توان اشاره کرد. در این تحقیق به بررسی ترجمه ی افعال درزمانهای مختلف پرداخته شده، و افعالی که از طریق گرته برداری وارد زبان فارسیشده اند، بررسی شده اند، و برای هریک مثالهایی ارائه گردیده، تا مفهوم و کاربرد آنها به صورت دقیقتر نشان داده شود. بعضی از این افعال آن چنان در زبان فارسی رسوخ کرده، و رایج شده اند که نمی توان وارداتی بودن آنها را تشخیص داد. هدف این تحقیق تعیین این نکته نیست که کدامیک از این افعالی که بر اثر گرته برداری وارد زبان فارسی شده اند درست یا غلط هستند، بلکه فقط میخواهد خوانندگان را با آنها آشنا کند، تاآنها را بادقت بیشتری به کاربرند.