سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: اولین کنفرانس ملی شبیه سازی سیستمهای مکانیکی

تعداد صفحات: ۵

نویسنده(ها):

آسیه فتحی هفشجانی – مربی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد شهرکرد

چکیده:

برگشت فنری یک پدیده ی اجتناب ناپذیر در شکل دهی ورق های فلزی است،که در ضمن باربرداری و در نتیجه ی رها شدن تنش های الاستیک محبوس شده در قطعه حاصل شده و منجر به تغییر در ابعاد قطعه نهایی می گردد . بنابراین، پیش بینی میزان برگشت فنری ورق های فلزی بعد از فرایند شکل دهی جهت کنترل شکل U ابعادی مسئله ی مهمی است. این مقاله، رفتار ورق فولادی را که دارای برگشت فنری زیادی است، به وسیله ی دو روش شکل دهی اتساعی بررسی می کند. ابتدا دو مدل اجزای محدود سه بعدی از روند شکل دهی به کمک نرم افزار آباکوس ۱ ارائه شده و سپس برگشت فنری بعد از جدایی سنبه از ورق به صورت استاتیکی بررسی شده است. مقایسه ی نتایج روش های مذکور نشان دهنده ی این است که در روشی که ورق ابتدا خم و سپس کشیده می شود، به دلیل کاهش کمتر ضخامت، برگشت فنری کمتری نیز وجود دارد