سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: اولین همایش ملی حسابداری و مدیریت

تعداد صفحات: ۱۱

نویسنده(ها):

ذات الله رنجبر – کارشناس ارشد MBA
مهدی دریایی – رئیس فناوری اطلاعات شرکت ملی نفت محمودآباد
کمال الدین مهدوی – عضو هیئت علمی دانشگاه پیام نور
عبدالله رضایی گالشپل – دانشجوی دکترای رشته مدیریت اجرایی

چکیده:

در دنیای رقابتی امروز، بازاریابی برای هر نوع حرکت آگاهانه و هدفمند در بازار ضروری بوده بطوری که نقش آن در آغاز و انجام تمامی تلاش ها از جمله تولید محصولات و ارائه خدمات مطلوب به جامعه به وضوح قابل مشاهده است. از طرف دیگر، در عصر حاضر که مفاهیم ارتباطات، رقابت، مشتری گرایی و … با هم پیوند خورده است، تبلیغات به عنوان عنصری از آمیخته بازاریابی، نقش محوری در حفظ و بقاء سازمان ه ا، با شناساندن و معرفی محصولات، ایفا می کند. به عبارتی دیگر، تبلیغات یکی از ابزارهای شناخته شده بازاریابی برای گسترش نفوذ در بازار و عامل مهم مصرف محصولات است (خواجه زاده، ۱۳۸۳). در مقاله حاضر سعی شده است تا مستند به مرور ادبیات موضوعی مربوط به عنوان تحقیق، با استفاده از مقایسه تئوریکی برخی تحقیقات تجربی انجام شده در مورد تبلیغات و تأثیر آن بر مصرف مشتریان در حوزه های مختلف، به ارائه یک نوآوری تئوریکی برگرفته از نتایج تحقیقات مذکور پرداخته شود. بر این اساس نتایج تحقیقات تجربی اشاره شده، مورد مقایسه تئوریکی قرار گرفته و شباهت ها و تفاوت هایشان استخراج شده اند. در بخش شباهت ها به چهار مورد: ارتباط مثبت تبلیغات و مصرف محصولات، بررسی اثرات تبلیغات در جامعه ای خاص، بررسی اثرات تبلیغات در سازمان های انتفاعی و عدم توجه به اثر تبلیغات از لحاظ بازه زمانی و در بخش تفاوتها نیز به دو مورد: بررسی اثر تبلیغات در سازمان های مختلف و بررسی تبلیغات در رسانه ها و عرصه های مختلف، اشاره شده است.