سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: چهارمین کنفرانس مهندسی برق و الکترونیک ایران

تعداد صفحات: ۱۲

نویسنده(ها):

مصطفی اخوان صفار – عضو هیئت علمی دانشگاه پیام نور، گروه مهندسی فناوری اطلاعات و ارتباطا

چکیده:

امروزه توجه به فناوری اطلاعات و مدلهای تعالی سازمانی بعنوان سرمایه های مهم سازمانی، بیش از پیش مورد توجه پژوهشگران قرار گرفته است. به گونه ای که در مدل های اندازه گیری تعالی سازمانی نیز به آن توجه ویژه شده است. در کنار رویکردهای مختلف سازمانها در معیار های رهبری، استراتژی، منابع انسانی، شراکتهای بیرونی و منابع مالی علاوه بر اینکه بکارگیری فناوری اطلاعات و سیستم های اطلاعات مدیریت از همیت ویژه ای برخوردار است، نحوه و چگونی مدیریت بر اطلاعات در سازمان، نیز از جمله معیارهای مهم در بخش توانمندسازی مدل تعالی سازمانی بحساب می آید که در ارزیابی سازمانها نیز مورد توجه و تجزیه و تحلیل قرار می گیرد. بررسی اینکه سازمانها چگونه اطلاعات و دانش خود را مرزبندی کرده و فرایندهای مدیریت بر آنها را در راستای یکدیگر طراحی و پایش می کنند، همواره از دغدغه های اساسی ارزیابان در فرایند ارزیابی و ارائه گزارش بازخورد قابل استفاده برای سازمانهای ارزیابی شونده، به حساب می آید. از اینرو در این تحقیق، تأثیر به کارگیری فناوری اطلاعات و سیستم های مدیریت اطلاعات در تعالی سازمان و مدیریت کیفیت در شرکت های نفت و گاز در ایران را، بر اساس مدل تعالی مدیریت کیفیت، مورد بررسی قرار می دهد. در پایان و بر اساس نتایج حاصله مشخص گردید که اندازه سازمان بر عمق پیاده سازی سستم های فناوری اطلاعات و مدل تعالی سازمانی تأثیر گذار است. همچنین آن دسته از سازمان های ایرانی که به صورت گسترده تری از فناوری اطلاعات و سیستم های اطلاعاتی استفاده می کنند موفقیت بیشتری را در تعالی سازمانی کسب کرده و به امتیازات بالاتری در این مدل موفقیت دست یافته اند.