سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: اولین کنفرانس ملی نانوالکترونیک ایران

تعداد صفحات: ۴

نویسنده(ها):

معراج رجایی – مدرس دانشکده برق دانشگاه شریعتی
ساناز ایمان زاده – دانشجوی دانشکده برق دانشگاه شریعتی

چکیده:

حاملهای بار در پلیمر به صورت مستقل تولید نمیشوند و به صورت جفتهایی در قید یکدیگر هستند که اکسایتون نامیده میشوند. جداسازی اکسایتون ها نیازمند برقراری میدان الکتریکی بسیار قوی بین دو مادهی بخشنده و پذیرنده الکترون است که تنها با مخلوط کردن این دو ماده در مقیاس نانوامکان میپذیرد. ساختار مخلوط حجمی در عین بالا بردن نرخ تولید اکسایتونها مشکلاتی در زمینهی انتقال حاملهای بار بوجود میآورد و جریان داخل لایهیفعال را کاهش میدهد. مطالعات نشان میدهند که این جریان با بکار گیری نانو تیوبهای کربنی و یا نانو میلههای منظم سازی شده در ساختار لایهی فعالافزایش خواهد یافت. در این مقاله ابتدا به ساختار پلیمر و چگونگی تولید حاملهای بار در آن میپردازیم سپس ساختار مخلوط حجمی را به عنوان یک ساختار بهینه معرفی کرده و در نهایت نقش نانو تیوبهای کربنی و نانو میله های منظم را در افزایش جریان حاملهای بار بررسی خواهیم کرد