سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: بیست و ششمین کنفرانس بین المللی برق

تعداد صفحات: ۷

نویسنده(ها):

بهزاد تقی پور موذن – دانشگاه آزاد اسلامی واحد سیاهکل
مهدی هاتف – آموزشکده سما واحد لاهیجان

چکیده:

یکی از مشخصه های تجدید ساختار بازار برق ، رقابتی شدن آن است که موجب تغییرات اساسی در روشهای برنامه ریزی شده است؛ در این مقاله ضمن ارائه تعریف دقیق برنامه ریزی توام تولید وانتقال ، روشی مبتنی بر معیار بازار محوری وشاخص LMP ارائه شده است . با توجه به اینکه مطالعات برنامه ریزی توسعه نیروگاهها به تنهایی قادر به تعیین محل احداث نیروگاهها نمی باشد، در تعیین محل احداث نیروگاهها اگر از اثر خطوط انتقال چشم پوشی شود ، ممکن است نیروگاهها در جاهایی احداث گردند که برای انتقال توان آنها به سایر قسمتهای شبکه مجبور به احداث خطوط انتقال اضافی شویم . برای پرهیز از دچار شدن در چنین وضعیتی و رسیدن به پاسخ بهینه ، باید به گونه ای اثر خطوط انتقال نیز در مطالعات توسعه و جایابی نیروگاهها دیده شود . این مقاله با عنوانتأثیر برنامه ریزی توام توسعه سیستمهای تولید وانتقال قدرت بر سطح رقابت بازاربا ارائه یک الگوریتم برای این امر، ضمن مدلسازی غیر خطی عدم قطعیت های غیر تصادفی ، پاسخ مسأله را به روش احتمالاتی – ریاضی بهینه می کند. این الگوریتم روی یک شبکه ۳۰ شینه IEEE تست گردید.