سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: دومین همایش ملی علوم و تکنولوژی بذر

تعداد صفحات: ۷

نویسنده(ها):

مهدی رمضانی – دانش آموخته کارشناسی ارشد زراعت و عضو استعدادهای درخشان باشگاه پژوهشگ
رضا رضایی سوخت آبندانی – دانش آموخته کارشناسی ارشد زراعت و عضو استعدادهای درخشان باشگاه پژوهشگ

چکیده:

به منظور بررسی اثرات اسموپرایمینگ بر جوانه زنی برنج رقم فجر آزمایشی به صورت فاکتوریل در قالب طرح کاملا تصادفی در سه تکرار در آزمایشگاه مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی استان مازندران در سال ۱۳۸۹ اجرا گردید. تیمار ها شامل پلی اتیلن گلایکول (PEG) با غلظت های ۵ و ۱۰ درصد، نیترات پتاسیم (KNO3) با غلظت های ۱ و ۲ درصد و کلرید پتاسیم (KCl) با غلظت های ۲ و ۴ درصد و مدت زمان های ۵ و ۱۰ و ۱۵ ساعت بود. نتایج نشان داد که حداکثر و حداقل سرعت جوانه زنی با پرایم نمودن PEG و KCl به ترتیب ۵ و ۴ درصد در مدت زمان های ۱۰ و ۱۵ ساعت بود. کمترین شاخص ویگور ۱ برای محلول KCl با غلظت ۴ درصد و بیشترین شاخص ویگور ۲ با پرایم نمودن PEG و KNO3 با غلظت های ۵ و ۲ درصد حاصل گردید.