سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: نوزدهمین همایش سالانه مهندسی مکانیک

تعداد صفحات: ۴

نویسنده(ها):

مهدی معرفت – دانشیار بخش مهندسی مکانیک (تبدیل انرژی) ، دانشگاه تربیت مدرس
سیدعلیرضا ذوالفقاری – دانشجوی دکتری مهندسی مکانیک (تبدیل انرژی) ، دانشگاه تربیت مدرس
فرزین داودی – دانشجوی کارشناسی ارشد مهندسی مکانیک (تبدیل انرژی) ، دانشگاه تربیت مدر
سلیم مصلحی – دانشجوی کارشناسی ارشد مهندسی مکانیک (تبدیل انرژی) ، دانشگاه تربیت مدر

چکیده:

در این مقاله به بررسی تأثیر اینرسی حرارتی جدارهها بر آسایش حرارتی و بارهای حرارتی و برودتی یک فضای نمونه در سه ساختار مختلف، اینرسی حرارتی کم، اینرسی حرارتی متوسط و اینرسی حرارتی زیاد در اقلیمهای گوناگون آب و هوایی ایران، پرداخته شده است. فضای مورد نظر اتاقی به ابعاد ۸×۶×۲٫۷ متر با یک درب دجداره شمالی و یک پنجره جنوبی به ابعاد ۲×۳متر بوده و در دو حالت زیر مورد بررسی قرار گرفته است : -۱ بدون سیستم سرمایشی و گرمایشی ۱ -۲ با در نظر گرفتن سیستم سرمایشی و گرمایشی. در این تحقیق معیار آسایش حرارتی فنگر ۲ در هر دو حالت ذکر شده مورد بررسی قرار گرفته است. نتایج بدست آمده نشان میدهد افزایش اینرسی حرارتی به طور قابل ملاحظهای نوسانات دمایی ۳ در طول روز و مصرف انرژی سالیانه را کاهش میدهد؛ درصد این کاهش دراقلیمهای گوناگون آب و هوایی، متفاوت و بین۱۰/۱% تا ۲۴/۹% می باشد.