سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: نوزدهمین همایش سالانه مهندسی مکانیک

تعداد صفحات: ۴

نویسنده(ها):

مسعود قاضی – کارشناسی ارشد مهندسی مکانیک دانشگاه کاشان
علی قربان پورارانی – دانشیار گروه مهندسی مکانیک دانشگاه کاشان

چکیده:

در این تحقیق اثرات انحناء و مقیاس کوچک بر روی کمانش حرارتی نانو لوله های کربنی دو جداره با مدل پوسته الاستیک بررسی شده است. در ابتدا با استفاده از مدل پوسته الاستیک معادلات حاکم بر نانو لوله های کربنی دو جداره تحت بار حرارتی بدون چشم پوشی از اثرات نیروی واندروالس، مقیاس کوچک، انحناء و محیط الاستیک استخراج شده ، سپس دمای بحرانی را که تحت آن دما یک نانو لوله دو جداره که از دو سر محدود شده است دچار کمانش می شود، محاسبه شده است. سپس دمای بحرانی را با چشم پوشی از اثرات بالا محاسبه و نمودارهای مقایسه ای آن ها با دمای بحرانی که بدون چشم پوشی محاسبه شده است، رسم شده ،که نشان می دهد اثر نیروی واندروالس ،انحناء و محیط الاستیک باعث افزایش دمای بحرانی و اثر مقیاس کوچک باعث کاهش دمای بحرانی می شود.