سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: اولین کنفرانس بین المللی شهروند مسئول

تعداد صفحات: ۹

نویسنده(ها):

جلال وهابی هما بادی – دانشجوی دکتری علوم قرآن و حدیث واحد علوم و تحقیقات تهران و عضو هیئت عل

چکیده:

در جهان امروز توسعه فرهنگی یکی از پدیده‌های جوامع گوناگون است . توسعه فرهنگی می‌خواهد از درون جامعه و فرهنگ را بسازد اما تهاجم فرهنگی از بیرون قصد ایجاد یک فرهنگ تحصیلی جدید را دارد . در جوامع مختلف تلاش می‌شود از عناصر فرهنگی صیانت شود و به تناسب شرایط زمانی و محیطی آن‌ها را باور کرده از خطرات در امان نگه داشته و به رشد و بالندگی برساند همچنین با طنین چارچوبی معین و سیستمی پویا ، تعامل فرهنگ با دیگر مؤلفه‌های قدرت ملی راه در مقابل هجمه های فرهنگی استحکام و ثبات رساند. در این مقاله بدست تعاریف و عناصر فرهنگی و مؤلفه‌های آن به بخشی از چالش‌های موجود در راه توسعه فرهنگی اشاره شده که با پایبندی به الگوهای دین‌داری امر به معروف و نهی از منکر شاهد توسعه فرهنگی خواهیم بود برای اینکه امر به معروف در عین حال که یک دستور دین است یک رفتار اجتماعی نیز می‌باشد که با اجرای درست آن شاهد سلامت هرچه بیشتر جوامع بشری خواهیم بود .