سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: نهمین کنگره بین المللی مهندسی عمران

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

رضا عبداله زاده – کارشناس ارشد مهندسی عمران-گرایش سازه – دانشگاه گیلان
رحمت مدندوست – استادیار گروه مهندسی عمران دانشکده فنی- دانشگاه گیلان

چکیده:

با توجه به اینکه فلات ایران بر روی نوار زلزله واقع شده از اینرو هر از چند گاهی زلزله ای مخرب و مصیبت بار با آسیب های جانی و مالی وسیع وسنگین در کشور به وقوع می پیوندد. یکی از راهکار های کاهش خسارات سازه ای، سبک سازی ساختمان و استفاده از مصالح سبک می باشد. سبک سازی منجر به کاهش نیروی زلزله وارد بر ساختمان شده و علاوه بر ارتقاء سطح ایمنی لرزه ای ساختمان، باعث کاهش مصرف مصالحسازه ای به کار رفته همچون سیمان، سنگدانه و میلگرد نیز می گردد. این مقاله نتایج بررسی مقایسه ای تأثیر الیاف فولادی صنعتی و بازیافتی از لاستیک خودرو را بر خواص مکانیکی بتن نیمه سبک حاوی دانه های لیکا را ارائه می دهد. میزان جایگزینی لیکا به مقدار ۵٢ و ٢۵ درصد حجمیمصالح درشت دانه بوده است و مقدار الیاف فولادی صنعتی و بازیافتی ) ١ -۵%حجم بتن با نسبت طول به قطر ٢۵ برای الیاف صنعتی،۳۷/۵و۵۰ برای الیاف بازیافتی بوده است. در این مطالعه پانزده ترکیب مختلف بتن ساخته شده و تحت آزمایشات مقاومت فشاری، مقاومت کششی به روش دو نیم شدن و مدول گسیختگی قرار گرفتند. نتایج آزمایشات بیانگر تأثیر مثبت الیاف فولادی صنعتی و بازیافتی بر خواص مکانیکی بتن نیمه سبک بوده است. لازم به ذکر است که هدف استفاده از الیاف فولادی بازیافتی امکان استفاده مجدد و رفع مشکلات زیست محیطی ناشی از دفن این ضایعات می باشد. همچنین الیاف صنعتی بدلیل شکل هندسی ویژه تأثیر بیشتری در افزایش مقاومت مکانیکی بتن نیمه سبک داشته است