سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: نهمین کنگره بین المللی مهندسی عمران

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

رضا ابراهیمی – دانش آموخته کارشناسی ارشد دانشگاه علوم و فنون مازندران
جواد واثقی امیری – دانشیار دانشگاه صنعتی نوشیروانی بابل

چکیده:

بر اساس دستورالعمل بهسازی توزیع بار جانبی روی مدل سازه باید تا حد امکان شبیه آنچه هنگام زلزله رخ خواهد داد، باشد و از آنجا که در هر سازه ای احتمال چند مود مختلف خرابی وجود دارد، لذا دستیابی به الگوی توزیع بار مناسب جهت تحلیل و طراحی ضروری به نظر می رسد. لذا در این تحقیق ۴ مدل ۴ ۸ ۲۱ و ۲۱ طبقه فولادی با استفاده از روش های تحلیل استاتیکی غیر خطی و تحلیل دینامیکی غیر خطی مورد تحلیل و طراحی قرار گرفتند و نتایج حاصل نشان می دهد در مدل های ۴ و ۸ طبقه، سازه ها عملکرد مناسبی نداشته و در مدل های ۲۱ و ۲۱ طبقه علاوه بر عملکرد مناسب سازه ها مشاهده می شود الگوی بارگذاری جانبی سهموی نوع دوم در مقایسه با سایر الگوها، مناسب تر و در نتیجه توزیع مطلوب تری برای بارگذاری جانبی در طبقات می باشد.