سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: اولین همایش ملی حسابداری و مدیریت

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

سعید علی پور – کارشناس ارشد حسابداری، مدرس دانشگاه پیام نور واحد تازه کندانگوت، اردب
خدیچه ربیعی – کارشناس ارشد حسابداری، مدرس دانشگاه پیام نور واحد گرگان، ایران

چکیده:

مدیران و مشاوران مالی به طور عمد ساختار معاملاتی را که خارج از قوانین حسابداری ترازنامه و فریب دهنده هستند را ترکیب می کنند که به عدم شفافیت در گزارشگری مالی منجر می شود. این مقاله چندین روش را که در آن شرکت ها معاملات خارج از ترازنامه را به منظور راضی کردن اشخاص و اهداف سازمانی دستکاری می کنند را نشان می دهد. برای نهادهای نظارتی وقت آن است که نقاط ضعف را پوشش دهند، استانداردهایی که بیش از اندازه قوانین پایه را بیان می کنند حذف کنند، اهداف اقتصادی هر یک از استانداردهای را به طور واضح بیان کنند که این ها مستلزم آن است که شرکت ها انگیزه های اقتصادی را برای روش های حسابداری که می پذیرند، افشا کنند.