سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: اولین کنفرانس بین المللی مواد پیشرفته

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

الهه خوش امید – کارشناس ارشد، دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات
رحیم نقی زاده – استادیار، دانشگاه علم و صنعت
حمیدرضا رضایی – استاد ، دانشگاه علم و صنعت

چکیده:

تأثیر افزودن دوده کربن و شکر روی سنتز کامپوزیتMgAl2O4-Ti(C,Nمورد بررسی قرار گرفت. به منظور بررسی فازی از آنالیزفازی اشعهX استفاده شد و بررسی ریزساختاری توسط میکروسکوپ الکترونیروبشی صورت گرفت. نتایج نشان داد استفاده از دوده کربن نقش مثبت در احیای کربوترمیکTiO 2 دارد واستفاده از شکر به جای دوده کربن باعث کاهش دمای سنتز کامپوزیت و ریز ساختار ریزتر می شود