سال انتشار: ۱۳۸۹

محل انتشار: چهارمین همایش مشترک انجمن مهندسین متالورژی و جامعه علمی ریخته گری ایران

تعداد صفحات: ۱۰

نویسنده(ها):

مریم مرکباتی – دانشجوی دکتری دانشگاه علم و صنعت ایران
شهرام خیراندیش – دانشیار دانشگاه علم و صنعت ایران
محمدرضا ابوطالبی – استاد دانشگاه علم وصنعت ایران
علی کریمی طاهری – استاد دانشگاه صنعتی شریف

چکیده:

در پژوهش حاضر تأثیر افزودن عنصر مس به میزان ۵ درصد اتمی، بر رفتار منحنیهای سیلان آلیاژ NiTi مورد ارزیابی قرار گرفت. بدین منظور آزمون فشار گرم در محدوده دمایی ۷۰۰oC تا ۱۰۰۰oC و نرخ کرنش ۰/۰۰۱s-1 تا ۱s-1 تا کرنش ۰/۷ روی نمونه های کار شده آلیاژهای با ترکیب اسمی ۴۹٫۸at%Ni50.2at%Ti و ۴۴٫۸at%Ni50.2at%Ti5at%Cu انجام یافت. نتایج نشان داد که منحنیهای سیلان آلیاژ NiTiCu در دماهای اندک، بالاتر از منحنیهای سیلان آلیاژ NiTi است. علت این مسئله ناشی از استحکام بخشی محلولی در اثر تشکیل فاز محلول جامد به دلیل تشابه ساختاری زیاد مس با نیکل است. همچنین استحکام بخشی رسوبی در اثر تشکیل ذرات فاز ثانویه TiCu و Ti2(Ni,Cu) در آلیاژ NiTiCu علاوه بر فاز Ti2Ni ، دلیل دیگری بر افزایش تنش سیلان آلیاژ سه تایی حاوی مس نسبت به تنش سیلان آلیاژ دوتایی است . ولیکن با افزایش دما تا ۱۰۰۰oC و در نرخ کرنشهای کمتر از ۰/۱ منحنیهای سیلان آلیاژ حاوی مس استحکام خود را از دست می دهن د. علت آن ناشی از انحلال فازهای ثانویه حاوی مس از جمله TiCu است. همین امر منجر به کاهش اثر استحکام بخشی رسوبی و در نتیجه افت استحکام آلیاژ سه تایی میشود.