سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: چهاردهمین کنگره ملی مهندسی شیمی ایران

تعداد صفحات: ۶

نویسنده(ها):

مریم حمیدی راوری – دانشجوی کارشناسی ارشد مهندسی شیمی
امیر صرافی – دکتری مهندسی شیمی، استادیار و عضو هیئت علمی بخش مهندسی شیمی، دانشگاه
محمدمهدی افصحی – دکتری مهندسی شیمی، استادیار و عضو هیئت علمی بخش مهندسی شیمی، دانشگاه
سیداحمد عطایی – دکتری مهندسی شیمی، استادیار و عضو هیئت علمی بخش مهندسی شیمی، دانشگاه

چکیده:

دراین تحقیق استفاده ازشیشه های باطله به عنوان افزودنی برای اصلاح درصد اجزا اصلی ماده اولیه پوکه های صنعتی موردتوجه قرار گرفته است. با توجه به آنالیز خاک مورد آزمایش، شیشه های باطله بادرصد های وزنی ۰% ۱۰,۲۰,۳۰,۴۰%به ماده اولیه اضافه شده وآزمایشات لازم انجام شده است. نتایج به دست آمده نشان می دهد که استفاده از شیشه سبب کاهش دانسیته پوکه های تولیدی وکاهش دمای پخت می شود. کمترین دانسیته به دست آمده مربوط به ترکیبی با درصد وزنی۶۰:۴۰ (شیشه : خاک) و پخت شده در دمای ۱۱۵۰ درجه سلسیوس می باشد. همچنین تصاویر سطوح داخلی پوکه ها نشان می دهد که با افزودن شیشه تعداد و قطر منافذ بیشتر می شود که در نتیجه باعث افزایش درصد تخلخل و کاهش دانسیته می شود.