سال انتشار: ۱۳۸۸

محل انتشار: سمپوزیوم فولاد ۱۳۸۸

تعداد صفحات: ۱۲

نویسنده(ها):

غلامرضا سالکی فر – کارشناس ارشد، دانشکده مهندسی مواد، دانشگاه صنعتی اصفهان
مهدی صالحی – استاد، دانشکده مهندسی موادف دانشگاه صنعتی اصفهان
مهدی احمدیان – استادیار، دانشکده مهندسی مواد، دانشگاه صنعتی اصفهان

چکیده:

ترکیب بین فلزی Fe-40Al با مقادیر مختلف ب (۲۵۰, ۵۰۰, ۷۵۰ PPm و ۱۰۰۰) با استفاده از روش ذوب قوسی در خلاء آلیاژ سازی شد و سپس خواص مکانیکی و متالورژیکی شامل سختی، اندازه دانه و همچنین رفتار سایشی مورد بررسی قرار گرفت. نتایج بدست آمده نشان داد که با افزایش میزان بور تا PPm 1000 اندازه دانه در ریز ساختار کاهش یافته و توزیع اندازه دانه یکنواخت تر شده است. همچنین با افزایش بور میزان سختی این ترکیبات بین فلزی، کاهش یافته است. برای بررسی رفتار سایشی از روش پین روی دیسک استفاده گردید. پین مورد استفاده از ترکیب های بین فلزی FeAl-B و دیسک سایشی از فولاد ۵۲۱۰۰ ساخت شد. نتایج حاصل نشان داد که با افزودن بور، مقاومت سایشی این ترکیبات بین فلزی افزایش می یابد. بگونه ای که کمترین میزان کاهش وزن مربوط به نمونه حاوی PPm 1000 بور، بوده است. از طرف دیگر با افزایش بور، میزان کاهش وزن دیسک ساینده افزایش یافت.