سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: اولین همایش منطقه ای معماری و شهرسازی

تعداد صفحات: ۱۲

نویسنده(ها):

مهنوش محمودی – عضو هیأت علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد دزفول، گروه معماری، دزفول، ای
سیدمحسن مداحیان – دانشجوی کارشناسی ارشد مهندسی معماری دانشگاه آزاد اسلامی واحد جامع ش

چکیده:

باورهای دینی همان واقعیت روحانی نقشه پنهان و زیرنقشی است که طرح مایه مسکن سنتی براساس آن شکل گرفته است مسکن سنتی به جهت پاسخ دهی به تفکرات اسلامی و رسیدن انسان به کمال مطلوب الهی با انسان انس دارد مسکن سنتی علاوه بروجود ارزشهای کالبدی هندسی و فرمی دارای ویژگی ارزشمنددیگری به نام معنا می باشد وجود معانی پینهان حاصل ازحقایق مکتوب درمشیت الهی غیرقابل ادراک بوده و تنها از طریق جلوه های فطری بوسیله خداوند برانسان آشکار و قابل رویت می گردد معماران سنتی با درنظرگرفتن معانی بی شکل و تجسم بخشیدن به افکار و اعتقادات درقالب اشکال معمالی تصورات خودرا درپاسخ به مشیت الهی دربناها بهنمایش گذارده اند. این اصول و ویژگی های فطری انسان درمسکن سنتی متاثر از پی جویی به حقیقت خلاقیت فضیلت و زیبایی است.