سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: دومین همایش ملی علوم و تکنولوژی بذر

تعداد صفحات: ۵

نویسنده(ها):

ملیحه فضلی – دانشجوی کارشناسی ارشد جنگلداری، دانشگاه تربیت مدرس
مسلم اکبری نیا – عضو هیئت علمی دانشگاه تربیت مدرس
مسعود طبری – عضو هیئت علمی دانشگاه تربیت مدرس
حامد یوسف زاده – دانشجوی دکتری جنگلداری، دانشگاه تربیت مدرس

چکیده:

لیلیکی با نام علمی Gleditshia caspica Desf. گونه بومی جنگل های هیرکانی شمال ایران و جنوب شرقی آذربایجان (کوه قفقاز) می باشد. به دلیل پوسته سخت بذر، جوانه زنی و سبز شدن بذر آن به راحتی امکان پذیر نمی باشد. بر این اساس اثر اسید سولفوریک ۹۸ درصد به مدت ۵ و ۲۰ و ۴۰ و ۶۰ دقیقه بر برخی شاخص های جوانه زنی و صفات فیزیولوژیکی بذر این گونه درقالب طرح کاملا تصادفی در سه تکرار در آزمایشگاه دانشکده منابع طبیعی تربیت مدرس انجام پذیرفت. سپس بذرها به مدت ۱۰ روز در ژرمیناتور در شرایط استاندارد جوانه زنی ۱۶ ساعت روشنایی و دمای ۵±۲۰ درجه سانتیگراد نگهداری شدند. نتایج نشان داد که بذرهای تیمار شده با اسید سولفوریک ۹۸ درصد به مدت ۲۰ و ۴۰ دقیقه دارای بیشترین درصد جوانه زنی، طول ساقه چه، ریشه چه، و شاخص بنیه بذر و بذرهای تیمار شده در مدت ۶۰ دقیقه از کمترین صفات برخوردار بودند.