سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: اولین کنگره ملی علوم و فناوریهای نوین کشاورزی

تعداد صفحات: ۴

نویسنده(ها):

محمدصدیق جسور – دانش آموخته کارشناسی ارشد شیلات دانشگاه زابل و عضو باشگاه پژوهشگران ج
علی احسانی – گروه پاتوبیولوژی و بیوتکنولوژی و بهداشت مواد غذایی پژوهشکده آرتمیا و

چکیده:

در تحقیق حاضر به منظور بررسی تأثیر بسته بندی در کیسه های پلاستیکی معمولی و زیپ دار در نگهداری فیله ماهی قزل آلای رنگین کمان طی نگهداری در یخچال، تعداد …. ماهی قزل آلای رنگین کمان با میانگین وزنی ۲۶۰ گرم صید و اقدام به فیله کنی ماهیان گردید. سپس فیله ها در دو گروه آزمایشی تقسیم و گروهی در کیسه های پلاستیکی معمولی و گروهی دیگر در کیسه های پلاستیکی زیپ دار بسته بندی شدند و به مدت ۱۲ روز در یخچال با دمای ۴ درجه سانتی گراد قرار داده شدند. در روزهای ۰، ۳، ۶، ۹ و ۱۲ پارامترهای TBA، PV و FFA مورد اندازه گیری قرار گرفتند. نتایج حاکی از آن بود که کلیه پارامترهای اکسیداسیون چربی به طور پیوسته در طول مدت نگهداری در یخچال به طور معنی داری افزایش مقدار را نشان دادند (P<0.05) با وجود اینکه میران این تغییرات در تیمار بسته بندی شده در کیسه های زیپ دار کمتر بود اما اختلاف معنی داری در بین دو گروه مشاهده نگردید (P>0.05).