سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: دومین کنفرانس ملی سازه، زلزله و ژئوتکنیک

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

محمدقاسم وتر – عضو هیأت علمی ، پژوهشگاه بین المللی زلزله شناسی و مهندسی زلزله
سیدمظفر داوری – عضو هیأت علمی ، دانشگاه آزاد اسلامی واحد کرمان
امیر شایسته – کارشناس ارشد سازه

چکیده:

ا تصالات خورجینی از رایج ترین نوع اتصالات فولادی در کشور محسوب می شوند، براساس پژوهش های انجام شده، از بارزترین ضعف های این اتصال شکست ترد جوش در کنج های نبشی اتصال می باشد. در این مقاله سعی شده است تا با افزودن دستک به اتصال از تمرکز تنش در کنج ها کاسته و به ظرفیت شک لپذیری اتصال افزوده شود. برای بررسی میزان تمرکز تنش در جوش، یک اتصال خورجینی با استفاده از روش اجزا محدود و به کمک نرم افزارANSYS مدلسازی گردید. بررسی نتایج نشان می دهد که استفاده از دستک نقش به سزایی در کاهش تمرکز تنش های وارد براتصال داشته و باعث بهبود رفتار اتصال می شود.