سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: اولین کنفرانس ملی بتن سبک

تعداد صفحات: ۵

نویسنده(ها):

وحید راهی – دانشگاه بین المللی امام خمینی(ره)، دانشکده مهندسی معدن، قزوین
عزت ا… مظفری – دانشگاه بین المللی امام خمینی(ره)، دانشکده مهندسی معدن، قزوین
مهری السادات تقوی –

چکیده:

با توجه به اهمیت روزافزون بکارگیری مصالح سبک در صنعت ساختمان، امروزه بتن های سبک مورد توجه ویژه ای قرار گرفته اند و از جنبه های مختلف مورد مطالعه قرار گرفته اند. در این تحقیق، بتن سبک از جنبه دیگری که تاکنون مورد بررسی قرار نگرفته، بررسی شده است و آن، تأثیر استفاده از آب مغناطیسی بر زمان گیرش خمیر سیمان و مقاومت فشاری بتن سبک می باشد. آب مغناطیسی در اثر عبور آب از یک میدان مغناطیسی با شدت معین بدست می آید. آب حاصله دارای خواص متفاوتی نسبت به آب اولیه بوده و می تواند هیدراسیون سیمان را بهبود بخشد در نهایت باعث بالارفتن مقاومت و تغییر زمان گیرش اولیه و نهایی بتن شود. به منظور بررسی تأثیر آب مغناطیسی، نمونه های مکعبی ۱۰*۱۰*۱۰سانتیمتر با استفاده از آب معمولی و آب مغناطیسی ساخته شده و خواص ذکر شده مورد مقایسه قرار گرفتند. نتایج اولیه گویای بهبود مقاومت فشاری نمونه های ساخته شده با آب مغناطیسی نسبت به آب معمولی بوده، ولی این افزاش چندان قابل توجه نبوده که می تواند بدلیل مناسب نبودن دبی انتخاب شده باشد. ولی زمان گیرش در تمامی دبی ها نسبت به آب معمولی تغییر داشته است.