سال انتشار: ۱۳۸۸

محل انتشار: سمپوزیوم فولاد ۱۳۸۸

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

مرتضی شمعانیان – دانشگاه صنعتی اصفهان
محسن عسکری پیکانی – دانشگاه صنعتی اصفهان
مهرداد شایان – دانشگاه صنعتی اصفهان
ثانی عابدینی – شرکت سهامی ذوب آهن اصفهان

چکیده:

در این تحقیق به بررسی تأثیر استفاده از آهک هیدراته بر قابلیت گرانوله شدن مواد در طی مخلوط سازی و کیفیت سنتر تولیدی پرداخته شد. به منظور بررسی تأثیر آهک هیدراته بر سینتر و کیفیت آن، آهک هیدراته در درصدهای ۰، ۲۵، ۷۵ و ۱۰۰ جایگزین آهک پخته در مخلوط سینتر شد. در نهایت به بررسی قابلیت گرانولاسیون مخلوط مواد اولیه، کیفیت سینتر تولیدی از طریق آنالیز ترکیب شیمیایی، استحکام و زمان پخت پرداخته شد. بررسی نتاج بدست آمده نشان داد که استفاده از آهک هیدراته باعث بهبود فرایند گرانولاسیون طی مخلوط سازی مواد اولیه می شود. این موضوع سبب بهبود نفوذپذیری بستر سینتر، کاهش زمان پخت و افزایش میزان تولید سینتر می شود. استفاده از آهک هیدراته سبب بهبود انجام واکنش ششکیل فریت کلسیم به عنوان فاز مناسب پیوند دهنده ذرات مواد در سینتر شده و لذا استحکام سینتر بهبود می یابد. در ضمن استفاده از آهک هیدراته تغییری در ترکیب شیمیایی سینترتولیدی ایجاد نمی کند.