سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: ششمین همایش ملی مهندسی محیط زیست

تعداد صفحات: ۶

نویسنده(ها):

حمیدرضا شاکری – دانشجوی کارشناسی ارشد، دانشگاه سیستان و بلوچستان
عباس نورالدینی –
فرهاد شهرکی –

چکیده:

امروزه با توسعه صنعت، وقوع حوادث ناگوار که ناشی از رهایش و انفجار مواد شیمیایی و سمی در واحدهای صنعتی است، افزایش یافته است که این حوادث گاه ضررهای جبران ناپذیری به حیات بشر و محیط زیست وارد می کنند. محاسبه شدت عواقب و پیامدهای حوادث احتمالی تحت عنوان ارزیابی پیامد شناخته می شود. امروزه ارزیابی پیامد نقش مهمی در برآورد سطح ایمنی در فرآیندهای شیمیایی ایفا می کند. یکی از اطلاعات لازم در ارزیابی پیامد حوادث فرآیندی، معیارهای آسیب پذیری است که با استفاده از آن پس از مرحله مدل سازی سناریو، برای تحلیل میزان آسیب های محتمل، باید هریک از پیامدها را با استانداردهایی که بیانگر میزان آسیب هستند مقایسه کرد. بروز حادثه در نقاط پرتراکم، دامنه تأثیرات مخرب گسترده تری را در جامعه به همراه دارد. در این مطالعه به منظور مدل سازی پیامد حوادث از نرم افزار قوی PHAST استفاده شده است. در این مطالعه تأثیر ارتفاع نقطه رهایش مواد سمی و آتش زا بر پیامد حوادث بررسی شده است که هرچه ارتفاع نقطه رهایش از سطح زمین بیشتر باشد خسارات و تلفات کمتری به انسان ها و تجهیزات وارد می شود.