سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: اولین همایش ملی علوم شناختی در تعلیم و تربیت

تعداد صفحات: ۹

نویسنده(ها):

حسین زارع – دانشگاه پیام نور، گروه علمی روان شناسی، تهران
خدیجه اعراب شیبانی – دانشگاه پیام نور، گروه علمی روان شناسی، خراسان جنوبی، فردوس

چکیده:

تصمیم گیری نقش گسترده ای در زندگی آدمی دارد (آدیر، ۲۰۰۷، آیرنک، ۲۰۰۵، ۲۰۰۷) مبنای بسیاری از تصمیمات ما رفتار خود ماست (نیزبت و ویلسون، ۱۹۷۷ به نقل از عبدالهی، ۱۳۸۴)، بنابراین لازم است که هر کسی مهارتهای حل مسئله و تصمیم گیری را برای رویارویی با مسائل مختلف در جهان امروز بداند (آدیر، ۲۰۰۷، گورکری، ۲۰۰۵). مطالعه فرایندهای تصمیم گیری بحث تازه ای به شمار نمی آید در طی سالهای اخیر تحقیقات متعددی در رشته ها و حوزه های مختلف پیرامون مقوله تصمیم گیری انجام گرفته است که در نتیجه آن تا کنون طبقه بندی های متعدد در رابطه با سبک ها و مدل های تصمیم گیری توسط صاحبنظران ارائه شده است. (تاتوم، ۲۰۰۳ به نقل از هادی زاده مقدم ۱۳۸۷).