سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: بیست و ششمین کنفرانس بین المللی برق

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

حمید رضا آراسته – دانشگاه تربیت مدرس
محمود رضا حقیفام – دانشگاه تربیت مدرس

چکیده:

عملکرد سیستمهای قدرت تحت تأثیر عوامل زیادی چون تغییرات بار و خروجیهای اضطراریتجهیزات قرار دارد. وقوع خاموشیها یکی از دغدغه های اصلی شرکت های برق می باشد. استفاده از اتوماسیون میتواند مدت خاموشی ها را کاهش دهد . حضور برنامه های پاسخگویی بار در کنار تکنولوژیهای اتوماسیون میتواند سیستم را در مقابل تغییرات گستردهی بار ایمن تر نموده و نیاز به سرمایهگذاری زیاد را در اتوماتیک نمودن کلیدها کاهش دهد.جرایم و تشویق هایی با عنوان PBR با توجه به وضعیت قابلیت اطمینان شرکتهای برق، از طرف رگولاتور به آنها اختصاص می یابد . عملکرد شرکتها غالباً با توجه به میانگین قطعی مشترکین، به کمک شاخص هایی چون SAIFI یا SAIDI سنجیده می شود . اگر قابلیت اطمینان بدتر از حد آستانه ی بالایی شود، شرکت متحمل جریمه های PBR میشود و برعکس در صورتی که قابلیت اطمینان بهتر از حد آستانهی پایینی شود، تشویق هایی به شرکت تعلق می گیرد .در این مقاله ، شبکه ای با انواع فیدرهای هوایی و کابلی، شامل مشترکین خانگی، تجاری و صنعتی در نظر گرفته میشود. سپس تأثیر حضور برنامه های پاسخگویی بار در کنار بهینه ترین ترکیب کلیدهای با عملکرد دستی و اتوماتیک بررسی شده و نتایج حاصل، از دیدگاههزینه های اضافی که صرف اتوماتیک کردن کلیدها و تشویق مشترکین برای شرکت در برنامه های DR می شود ، بررسی می گردد.