سال انتشار: ۱۳۸۸

محل انتشار: سمپوزیوم فولاد ۱۳۸۸

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

زهره سلطانی اسدی – دانشجوی کارشناسی ارشد مهندسی مواد، دانشگاه صنعتی امیرکبیر
فرزاد محبوبی – دانشیار دانشکده معدن و متالورژی، دانشگاه صنعتی امیرکبیر

چکیده:

هدف از انجام این پژوهش بررسی هندسه قطعه در فرایند نیتروژن دهی پلاسمایی فولاد است. در این تحقیق یک تسمه فولادی از جنس DIN 1.7218 به ابعاد ۳۰x40x60mm تهیه و در آن شیارهایی به اندازه های ۲,۴,۶,۸,۱۰,۲۰mm با عمق ۴۰mm ایجاد شد. این قطعات تحت عملیات نیتروژن دهی پلاسمایی در دمای ۵۴۰ و ۵۰۰˚C فشار ۴torr و ترکیب گاز (فرمول در متن اصلی) ، به مدت ۵ ساعت قرار گرفتند. سپس خواص ساختاری شیار نیتروژن دهی شده با استفاده از میکروسکوپ الکترونی روبشی (SEM)، ریز سختی سنجی و زبری سنجی بررسی شد. نتایج نشان دادند که بیش ترین سختی مربوط به نمونه نیتروژن دهی شده در دمای ۵۴۰˚C با پهنای شیار ۱۰٫۲۰mm و حدود ۹۰۰ ویکرز است. همچنین با افزایش پهنای شیار، زبری سطح به دلیل کندوپاش بی تر سطح نمونه افزایش پیدا می کند و لایه های نیتریدی تشکیل شده به دلیل کم شدن اثر کاتد توخالی یکنواخت تر می شود.