سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: یازهمین کنفرانس هیدرولیک ایران

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

محمدحسین هرمزی – دانشجوی کارشناسی ارشد سازه های هیدرولیکی
ناصر طالب بیدختی – استاددانشگاه شیراز
محمود شفاعی بجستان – استاددانشگاه شهیدچمران اهواز

چکیده:

وقوع آبشستگی دراطراف پایه پل یکی ازعمده ترین دلایل تخریب پلها می باشد روشهای مهار وجلوگیری ازآبشستگی براساس مطالعات انجام شده برروی مکانیزم آبشستگی بنیاد گذاشته شدها ست دراین تحقیق به بررسی اثرابعاد زبری های مستطیلی شکل با ضخامت ناچیز برکاهش میزان آبشستگی موضعی پایه پل پرداخته شده است زبریهای بکاررفته درازمایشات با طول و عرضهای مختلف مورد بررسی قرارگرفتند عملکرد زبریهای اطراف پایه پل با حالت پایه بدون زبری مورد مقایسه قرار داده شد نتایج حاصل از این بررسی نشان داد که زبریهای با طول بزرگتر کارایی بیشتری نسبت به زبریهای با طول کوچکتر داشتند.