سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: اولین همایش ملی علوم شناختی در تعلیم و تربیت

تعداد صفحات: ۷

نویسنده(ها):

سعید عسکری – استادیار گروه مشاوره و روانشناسی دانشگاه رازی کرمانشاه
محسن درکه – دانشجوی کارشناسی ارشد روانشناسی دانشگاه رازی کرمانشاه
جواد محمدی – کارشناس ارشد روانشناسی بالینی

چکیده:

اضطراب حالتی ناخوشایند است که اگر از حد مجاز بیتر شود افراد قادر نیستند فعالیتهای روز مره خود را انجام دهند. شایان به ذکر است که برخی ااز اضطرابها را می توان بهنجار تلقی کرد. مانند اضطرابهایی که بر فرآیند رشد و تحول انسان تأثیر مثبت دارند و باعث انگیزش می شوند. در مقابل برخی از اضطرابها جنبه مرضی و نابهنجار دارند مانند اضطراب امتحان که افت عملکرد تحصیلی دانش آموزان و دانشجویان در زمان تحصیل می گردد.