سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: دومین کنفرانس دانشجویی کارآفرینی کشور

تعداد صفحات: ۵

نویسنده(ها):

نوید استیری – کارشناس ارشد مدیریت بازرگانی و مدرس کارآفرینی
سید پرهام خیریه – کارشناس مهندس صنایع دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران جنوب
مهوش ره آورد – دانشجوی دانشگاه مدیریت ایران

چکیده:

در این پژوهش آموزش کارآفرینی در رده سنی مختلف همچنین تاثیر سر فصل های مختلف آموزشی در ایجاد روحیه کارآفرینی رد افراد تداوم کارآفرینی مورد بررسی قرار می گیرد. هدف آموزش کارآفرینی این است که از طریق آموزش دانش مهارتهای اصلی را برای راه اندازی یک کسب و کار به متقاضیان بیاموزد. در این پژوهش ابتدا سر فصل های آموزشی در دوره های کارآفرینی تحلیل و سپس پرسشنامه ای شامل میزان تاثیر هر کدام از سر فصل ها در ایجاد روحیه کارآفرینی رد اختیار ۶۵ نفر از متقاضیان آموزش دوره های کارآفرینی در استان تهران که بعد از آموزش توانسته اند یک کسب و کار جدید راه اندازی کنند قرار گرفت. با بررسی پاسخنامه و استفاده از آزمون فریدمن به این نتیجه رسیدیم که سرفصلهای اصول تبلیغات و فروش، فنون مذاکره و بازاریابی، قیمت گذاری و فروش کالا به ترتیب با بیشترین ضرایب فریدمن موثر ترین سرفصلها در ایجاد روحیه کارآفرینی بوده است می توان روحیه کارآفرینی را با آسان کردن این موارد در ذهن آنها از طریق آموزش صحیح این سرفصلها که بیشترین ضریب را داشته افزایش سپس به آموزش دیگر سزفصلهای موثر در کارآفرینی بپردازیم تا افراد در ابتدای کار اعتماد به نفس کارآفرینی خود را بدست آورند.