سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: اولین همایش ملی علوم شناختی در تعلیم و تربیت

تعداد صفحات: ۹

نویسنده(ها):

محمد حجتی – کارشناس ارشد آموزش و پرورش تطبیقی، مدرس دانشگاه
محمد عباسی – دانشجوی دکتری روانشناسی تربیتی دانشگاه شهید چمران اهواز

چکیده:

یکی از مشکلات عمده ای که بعضی از نوجوانان با آن مواجه اند تصور منفی از بدن خود می باشد، که سازگاری آنها با محیط اطراف را مشکل می سازد و رضایتمندی روانی را تحت تأثیر قرار می دهد. این تصور منفی به علت شناخت معیوب آنان از خود می باشد. هدف مطالعه: هدف پژوهش حاضر بررسی تأثیر آموزش بازسازی شناختی در بهبود تصویر بدنی منفی نوجوانان پسر دبیرستانی شهر هرسین است.