سال انتشار: ۱۳۸۹

محل انتشار: سیزدهمین همایش ملی بهداشت محیط

تعداد صفحات: ۱۰

نویسنده(ها):

زهرا سجادی میان آب – دانشجوی کارشناسی ارشد دانشگاه شهید چمران اهواز
نصراله کلانتری – استاد گروه زمین شناسی ، دانشگاه شهید چمران ، اهواز ، ایران
محمد رضا کشاورزی – عضو هیات علمی گروه زمین شناسی دانشگاه شهید چمران ، اهواز ، ایران

چکیده:

در استان بوشهر ،کیفیت آب زیرزمینی بخصوص در مناطق ساحلی بدلیل فعالیتهای صنعتی و تراکم از اهمیت بسیاری برخوردار می باشد . شوری آب زیرزمینی دشت عسلویه از سمت ارتفاعات به سمت خلیج فارس افزایش یافته و دربرخی نقاط در ساحل غیر قابل استفاده حتی برای مصارف کشاورزی میشود. دلایل شوری آبهی زیرزمینی در این دشت مختلف و ناشی از انحلال هالیت و ژیپس سازندهای اطراف ، افزایش ناگهانی کلرید سدیم در برخی از قسمتهای دشت و تشکیل تیپ آب کلروره سدیک می باشد. جهت ارزیابی منشأ آنامالی کلریدی ، نمونه هایی از آب زیرزمینی چاههای موجود در دشت آنالیز و از نظر نسبت یونی با اب خلیج فارس مقایسه شدند. همچنین دیاگرمهای مختلف نمونه های آب تهیه و دلایل شوری آب دشت عسلویه مشخص گردید. نتایج این تحقیق نشان می دهد که آب زیرزمینی منطقه عسلویه دارای تیپ کلروره ۰ سدیک بوده و از نظر شرب در رده غیر قابل شرب قرار دارند.