سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: اولین همایش منطقه ای قابوسنامه

تعداد صفحات: ۱۶

نویسنده(ها):

عبدالعلی اویسی کیخا – استادیار دانشگاه سیستان و بلوچستان
احسان خانی سومار – دانشجوی کارشناسی ارشد، دانشگاه سیستان و بلوچستان

چکیده:

قابوسنامه از مهمترین کتب فارسی و یکی از بهترین آثار نثر است که فرهنگ گذشته ایران (قرن پنجم) را به نمایش می گذارد. موضوع کتاب قابوس نامه سیاست و تربیت و اخلاق می باشد که با هدف تعلیم و به وسیله عنصر المعالی کنکاووس، در حدود سال ۴۷۵ هجری نوشته شده است. این کتاب گران سنگ از بسیاری جهات دارای ویژگی های تازه ای است. این ویژگی ها، کتاب قابوس نامه را الگویی برای نثر نویسی در آثار بعد از خود قرار می دهد. هدف این پژوهش می کشد تا تأثیر گذاری کتاب قابوس نامه را بر آثار بعد از خود نشان دهد. بررسی های انجام شده نشان می دهد که مؤلف کتاب هایی چون چهار مقاله و مقامات حمیدی و …. در خلق آثار خود تحت تأثیر کتاب قابوس نامه بوده اند.