سال انتشار: ۱۳۹۳

محل انتشار: دومین همایش ملی پژوهش های کاربردی در عمران، معماری و مدیریت شهری

تعداد صفحات: ۱۲

نویسنده(ها):

معین کارگری – دانشجوی کارشناسی معماری، دانشگاه ارومیه

چکیده:

معماری گذشته ایران همواره همچون نگینی بر تاروپود معماری جهان درخشیده است. در معماری معاصر ایران، ردپایی از این گذشته به چشم نمیخورد. توجه به گذشته به معنای تقلید و تکرار آن نیست. نوشتار حاضر که به روش تفسیری – تاریخی و با رجوع به اسناد کتابخانهای به رشتهی تحریر درآمده است، بر آن است تا معنایی برای هویت معماری و هویت فرهنگی بیابد، ضرورت توجه به گذشته را تبیین کند و نحوهی استفاده از گذشته را شرح دهد. این مقاله درصدد است تا رجوع به گذشته معماری ایران را به عنوان عنصری ضروری برای احیاء هویت و فرهنگ فراموش شده ایرانی قلمداد کند و به آن ارج نهد. در انتها نیز مثالهایی از معماری معاصر ایران به همراه نقد و شرح آنها، برای درک هر چه بهتر موضوع، آورده خواهد شد