سال انتشار: ۱۳۸۸

محل انتشار: همایش بین المللی خلیج فارس

تعداد صفحات: ۲۴

نویسنده(ها):

هانیه مظفری – دانشجوی کارشناسی ارشد علوم سیاسی و عضو باشگاه پژوهشگران جوان دانشگاه
سیدحمیدرضا رئیس السادات – دکتری اقیانوس شناسی، عضو هیأت علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد شهرضا

چکیده:

یکی از مهمترین شاخه های علوم سیاسی، ژئوپلیتیک می باشد . و یکی از عوامل مهم قابل بررسی در ژئوپلیتیک، رابطه بین آب و هوا و سیاست است . تاکنون اهمیت سیاسی منطقه خلیج فارس از دیدگاههای مختلف از جمله اهمیت سوق الجیشی نظامی، بازرگانی، اقتصادی، منابع سرشار انرژی نفت و گاز، منابع عظیم آبزیان دریایی و … مورد بررسی قرار گرفته است . اما کمتر کسی اهمیت سیاسی منطقه خلیج فارس را با تأکید بر آب و هوای خاص این ناحیه مورد توجه قرار داده است . با توجه به اهمیت این موضوع، در این مقوله سعی می شود علاوه بر شناخت و بررسی عوامل ژئوپلیتیکی منطقه خلیج فارس، به بررسی و شناخت آب و هوا (بخصوص وزش باد و دمای سطح آب) تأثیر گذار بر سیاست منطقه مورد بررسی، پرداخته شود و همچ نین تأثیرات این عوامل فیزیکی بر فرهنگ منطقه بحث و مورد بررسی قرار می گیرد. روش تحقیق در این مقاله توصیفی و تحلیلی است ، بدین معنا که ابتدا با روش توصیفی به اهمیت و شناخت عوامل ژئوپلیتیک منطقه خواهیم پرداخت و سپس به بررسی آب و هوا با استفاده از آنالیز داده ه ای موجود توسط نرم افزارهای خاص از جمله؛ مطلب و دلفی، در مورد باد و دمای سطح آب بین سال های۱۹۹۰-۱۹۹۹استخراج شده ازداده های مربوط به دما و باد اطلس داده های لویتس وPODAAC و نیز با مقایسه با پایگاه داده های COADS وپایگاه NCEP به صورت تفکیک یک درجه در یک درجه طول و عرض جغرافیایی) پرداخته خواهد شد. از نتایج به دست آمده در این تحقیق این است که : آب وهوای خاص خلیج فارس یکی از عوامل مهم تأثیرگذار بر موقعیت سیاسی منطقه، بخصوص در جذب ابرقدرتها و ایجاد مکان مناسب تجاری می باشد ، و همچنین آداب و رسوم مردم کشورهای منطقه نیز متأثر از این عوامل فیزیکی می باشد