سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: اولین کنفرانس بین المللی نفت، گاز، پتروشیمی و نیروگاهی

تعداد صفحات: ۱۱

نویسنده(ها):

خسرو اشرفی – استادیار دانشکده محیط زیست- دانشگاه تهران.
مجید شفیع پورمطلق – استادیار دانشکده محیط زیست-دانشگاه تهران.
آرین دخت آذری – دانشجوی کارشناسی ارشد
حسین توکلی – دانشجوی کارشناسی ارشد دانشکده محیط زیست-دانشگاه تهران.

چکیده:

یکی از مهمترین منابع تولید انرژی، نیروگاه های برق هستند و لذا از اهمیت خاصی برخوردار میباشند. سلامت انسانها بر اثر آلایندههایی که نیروگاههای برق تولید میکنند در معرض خطر قرار گرفته است. از همین رو یکی از مسایل اساسینیروگاههای تولید برق ،کنترل و پیشگیری از انتشار بیش ازحد مجاز گازهای گلخانه ای و آلایندهها به خصوص دی اکسیدکربنCO2و اکسیدهای نیتروژنNOx) میباشد. کارخانه ذوب آهن اصفهان در دشت طبس واقع در ۴۵ کیلومتری جنوب غربی اصفهان قرار دارد. برق مصرفی در این کارخانه در نیروگاههای اختصاصی آن تولید میشود.استفاده از گاز خروجی قسمت کوره بلند در این کارخانه به عنوان یکی از سوختهای مصرفی مورد نیاز نیروگاه حرارتی باعث ایجاد تغییرات در روند مصرف گاز طبیعی و متعاقباً گازهای آلاینده و گلخانهای شده است. از این رو در تحقیقحاضر به بررسی روند مذکور و محاسبه تغییرات میزان آلایندههای هوا و گازهای گلخانهای و در نهایت هزینههای اجتماعی ناشی از تولید دی اکسید کربن و اکسیدهای نیتروژن پرداخته می شود. نتایج مد لسازی و محاسبات نشان می-دهد، استفاده از گاز کوره بلند موجب کاهش حدود ۴۰ درصدی در میزان نشر آلایندهها شده است.