سال انتشار: ۱۳۸۹

محل انتشار: دومین همایش علمی سراسری دانشجویی جغرافیا

تعداد صفحات: ۱

نویسنده(ها):

سودابه نوری هلشی – کارشناس ارشد جغرافیا و برنامه ریزی روستایی ، دانشگاه شهید بهشتی تهران

چکیده:

گردشگری روستایی به عنوان یکی از زیربخش های گردشگری ضمن حفظ ارزش ها و باورها ، باعث ایجاد فرصت های شغلی و کسب درآمد برای ساکنین محلی می شود. روستای سراب نیلوفر استان کرمانشاه از جمله روستاهایی است که در مجاورت سراب زیبا و وسیع نیلوفر واقع شده و موقعیت کم نظیری را جهت فعالیت های اکوتوریستی ایجاد نموده است ؛ بنابراین اقداماتی جهت توسعه گردشگری در اطراف سراب صورت گرفت و هم اکنون تعدادی از ساکنین روستای سراب نیلوفر در رابطه با تردد گردشگران فعالیت دارند. هدف از این تحقیق شناخت دقیق تأثیرات مثبت و منفی عملکرد نوین روستای مورد نظر برای حال و آینده ، شناخت تأثیرات حاصل از جذبگردشگر بر درآمد روستائیان، ارائه راه کار به منظور بهبود ساختار اقتصادی روستا با تأکید بر صنعت گردشگری می باشد. برای دستیابی به حل مسأله تحقیق از دو روش اسنادی و پیمایشی استفاده شده است. براساس ارزیابی و تجزیه و تحلیل اطلاعات؛ بیش از ۷۰ درصد درآمد فعالین و شاغلینی که در ارتباط با گردشگری در سراب نیلوفر فعالیت دارند نصیب شهرنشینان می گردد که از این درآمد نیز ۳۰درصد آن نصیب داران شهری می گردد و ساکنین روستا بیشتر از طریق فروش محصولات کشاورزی و صنایع دستی از اثرات اقتصادی مثبت گردشگری بهره مند می شوند. توسعه گردشگری همانند سایر بخش های اقتصادی مستلزم آگاهی بر ضرورت ها و نیازها، انتخاب اهداف و تنظیم و تعریف آنها و سرانجام برنامه ریزی همه جانبه و جامع نگر می باشد و لازم است در تمامی سطوح و مراحل برنامه ریزی، جایگاه و نقش مشارکت محلی مشخص گردد و اهداف منتج شده از توسعه گردشگری برای ساکنان روستا ذکر گردد و صرفاَ بهبود وضعیت اقامتی و تفریحی عاملی جهت گذراندن روزانه بازدیدکنندگان نباشد و سرمایه داری بهره وری (هانس بوبک) اما به شیوه ای دیگر گریبان گیر روستاهای گردشگری نگردد