سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: دومین سمینار ملی امنیت غذایی

تعداد صفحات: ۴

نویسنده(ها):

مرجان سهرابی – دانشجوی کارشناسی ارشد شیلات، دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگا
محمدرضا ایمان پور – دانشیار دانشگاه، دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان

چکیده:

آلوده شدن محیط زیست به فلزات سنگین به ویژه جیوه، یا براثر فعل و انفعالات فیزیکی و شیمیا یی در پوسته زمین که سبب متصاعد شدن و شسته شدن این فلزات میشود یا تحت تأثیر فعالیتهای انسانی پدید میآید. در بین فلزات سنگین، جیوه فلزی منحصر به فرد است که در طبیعت دارای اشکال فیزیکی و شیمیایی مختلفی میباشد. و در ردیف عناصری است که در بدن آبزیان به ویژه ماهیان سبب تجمع زیستی میگردد. همچنین به دلیل سمیت بالا و دفع بسیار کند در ماهیان از خطرناکترین آلایندههای زیست محیطی میباشد و با توجه به ماهیت شیمیایی جیوه و زمان قرار گرفتن در معرض ا ین فلز، میزان تأثیرات جیوه بر موجود زنده متغییر است. آلایندههای فلزات سنگین به دلیل غیرقابل تجزیه بودن و اثرات فیزیولوژیکی آنها بر جانداران حتی در غلظتهای کم عاملی موثر بر تکثیر و تولیدمثلماهیان میباشد. در این تجقیق به مرور اثر جیوه بر روی رشد و تولید مثل ماهیان پرداخته شده است