سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: کنفرانس ملی کارآفرینی، تعاون، جهاد اقتصادی

تعداد صفحات: ۹

نویسنده(ها):

زینب سدره – کارشناس نرم افزار کامپیوتر
محمد خدامرادی – استان خوزستان، دانشگاه آزاد اسلامی واحد ایذه، هیئت علمی گروه آمار و ک

چکیده:

در پنجاه سال گذشته بروز تحولات گسترده در زمینه کامپیوتر و ارتباطات، تغییرات عمده ای را در عرصه های متفاوت حیات بشری به دنبال داشته است. در سالیان اخیر، فن آوری های اطلاعات و ارتباطات که از آنان به عنوان فن آوری های جدید و یا عالی، یاد می شود، بیشترین تاثیر را در حیات بشریت داشته اند به نحوی که تمام عرصههای فعالیت اقتصادی را به تسخیر خود درآورده است. اقتصاد جدید اصطلاحی است که برای توصیف این وضعیت به کار میرود. بازار کار نیز دائماً تأثیرات بیشتری از این ابزار جدید اطلاعاتی و ارتباطی میپذیرد به طوری که جنبه های گوناگون آن از قبیل جستجو و انطباق شغلی را متحول میسازد. آیا با گسترش اینترنت، انطباق شغلی بهتر شده و نرخ بیکاری اصطکاکی کاهش مییابد؟ هدف از این مقاله دستیابی به پاسخی برای این پرسش است. پژوهشهایی که به بررسی این پدیده بر بازار کار پرداخته اند در مورد کاهش هزینه جستجو، انطباق بهتر شغلی و افزایش کارایی اقتصادی متفقالقول هستند.