سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: کنفرانس بین المللی مدل سازی غیر خطی و بهینه سازی

تعداد صفحات: ۷

نویسنده(ها):

وجیهه نژادقرائی – سخنران، گروه ریاضی دانشگاه بیرجند
امید ربیعی مطلق – گروه ریاضی دانشگاه بیرجند

چکیده:

در اینجا یک مدل ریاضی با پارامترهای کاملاً ناشناخته برای سرطان را در نظر میگیریم و پایداری در نقاط تکین مدل که از نظر بیولوژیکی معنی دار هستند را مورد تحلیل و بررسی قرار می دهیم. سپس با اعمال یک کنترل بر ایندستگاه، شیوه کنترل جوابها برای جذب به نقاط تکین دستگاه و ایجاد خودبهبودی در سرطان را بررسی می کنیم. و بالاخره با استفاده از روش پایداری لیاپانوف تخمینی برای پارامترهای ناشناخته دستگاه و توابع کنترل ارائه خواهیم کرد