سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: پنجمین همایش تخصصی مهندسی محیط زیست

تعداد صفحات: ۱۰

نویسنده(ها):

محمد علیزاده فرد – دانشجوی کارشناسی ارشد مهندسی محیط زیست-آب و فاضلاب، دانشگاه تهران
علیرضا اصلمند – دانشجوی کارشناسی ارشد مهندسی محیط زیست-آلودگی هوا، دانشگاه تهران

چکیده:

از معضلات مهم زیست محیطی جهان، تغییرات آب و هوایی و گرمایش جهانی است، که عامل اصلی آن،انتشار گازهای گلخانه ای می باشد و از عمده ترین منابع انتشار گازهای گلخانه ای و به ویژه گاز متان می توان به خاکچال های پسماند جامد اشاره نمود. گاز خاکچال به لحاظ داشتن بیش از ۵۰% متان به عنوان منبع مهم تولید گازهای گلخانه‌ای محسوب می‌شود که در صورت عدم کنترل این گاز و آزاد شدن آن در هوا اثرات زیست محیطی بسیاری را در پی خواهد داشت. به این لحاظ کشورها با اعمال قوانین و ضوابط سعی در کنترل این گاز دارند، تا به نحوی هزینه های زیست محیطی آن را تبدیل به فرصتهای اقتصادی کنند. در این پژوهش ابتدا اهمیت اقتصادی و زیست محیطی استحصال بیوگاز، ترکیبات متفاوت بیوگاز، مدل های پیش بینی کننده پتانسیل تولید آن و هزینه های مربوطه مورد بررسی قرار گرفته است. سپس به تشریح فازهای پنجگانه تولید (سازگاری و انطباق مقدماتی، انتقال، اسید، تخمیرمتان، بلوغ)، سیستم های جمع آوری گاز (فعال و غیر فعال)، بهره برداری از گاز استحصالی و ساماندهی محل دفن موجود زباله پرداخته شده است