سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: سی و یکمین همایش علوم زمین

تعداد صفحات: ۶

نویسنده(ها):

رویا تشیعی – سازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشور
بهاالدین احمدی – دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران شمال، گروه زمین شناسی، تهران، ایران
حمید وزیری – دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران شمال، گروه زمین شناسی، تهران، ایران
الهام یوسف زاده – سازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشور

چکیده:

نهشته های سازند سلطانیه با ضخامت ٩١۴ متر دربرش گرماب – سرخدر واقع در جنوب گچسر در جاده چالوس برونزد دارند این برش بر اساس تغییرات رخساره سنگی به پنج پاره سازندتقسیم شده است : ١-پاره سازند دولومیت زیرین: ٣٧ متر دولومیت آنکریتی آجری رنگ، ٢-پاره سازند شیل زیرین ( = چپقلو شیل) شامل ١۵٠ متر شیل سبز رنگ، ٣-پاره سازند دولومیت میانی شامل ٣٧ متر سنگ آهک دولومیتی روشن ، ۴-پاره سازند شیل بالائی به رنگ سبز زیتونی با ٢١٠ متر ضخامت حاوی اثر – فسیل های فراوان، ۵-پاره سازند دولومیت بالایی به ستبرای ۴٨٠ متر دولومیت توده ای استروماتولیتی روشن آه در قاعده آهکی است.مطالعات بیو استراتیگرافی که بر اساس فسیل های ریز پوسته دار اولیه Small shelly fossils وهمچنین اثر فسیل ها Trace fossils انجام گردید ،منجر به تشخیص سه بیوزون تجمعی به دیرینگی آامبرین پیشین شد: ۱-Anabarites tripartitus-Anabarites rectus Assemblage – Zone این بیوزون در پاره سازند شیل میانی مطابق است با بیوزون استاندارد سازندسلطانیه در ولی آباد به دیرینگی آشکوب مانیکائین Manykayian ئ ۲ – Obtusoconus rostriptutea-Latouchella korobkovi Assemblage – Zone این بیوزون در پاره سازند دولومیت بالایی مطابق است با بیوزون استاندارد از سازند سلطانیه در برش ولی آباد به دبرینگی آشکوب آتابانین Adtabanian .