سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: دومین همایش بیوانرژی ایران (بیوماس و بیوگاز)

تعداد صفحات: ۱۳

نویسنده(ها):

سیما رضوان طلب – عضو هیات علمی دانشگاه صنعتی ارومیه
جعفر کلبه زنجناب – عضو هیات علمی دانشگاه صنعتی ارومیه

چکیده:

امروزه استفاده از منابع انرژی تجدیدپذیر، قابل حصول و سازگار با محیط زیست بسیار مورد توجه قرار گرفته است. در نتیجه بیومس به عنوان مهمترین منبع انرژی تجدیدپذیر، ارزان، پاک و بدست آمده از مواد اولیه و زبالههای آلی زیست تخریبپذیر شهری به منظور کاهش آلودگی هوا به ویژه کاهش انتشار گازهای گلخانهای وکاهش بارانهای اسیدی (به دلیل نبود دی اکسید گوگرد در بیومس) مطرح میشود. با توجه به اهمیت این منبع انرژی فرایندهای پالایش و همچنین تبدیل بیومس به محصولات باارزش و انرژی قابل مصرف اهمیت پیدا میکند. اصطلاح بیوپالایشگاه یا پالایشگاه بیولوژیکی به تولید سوختها با استفاده از مواد بیولوژیکی و به ویژه بیومس به منظور جایگزینی نفت و دیزل اطلاق میشود. در این مقاله بیومس و منابع تولید آن، روشهای تبدیل و پالایش بیومس به مواد مورد نیاز مانند دارو، پلاستیک، مواد اولیه شیمیایی و سوخت بیولوژیکی بررسی شده است. در ادامه فرایندهای موجود در بیوپالایشگاهها شامل جداسازی، فشردهسازی، مایع سازی، پیرولیزPyrolysis) گازیسازی، هیدرولیز، تخمیر و همچنین محصولات تولید شده توسط بیوپالایشگاه، چگونگی کار یک پالایشگاه بیولوژیکی، تفاوتها و شباهتهای آن با پالایشگاههای نفت، تاثیرات آن بر محیط زیست، جنبههای اقتصادی استفاده از بیومس در مقایسه با استفاده از سوختهای فسیلی مورد بررسی قرار گرفته است.