سال انتشار: ۱۳۸۸

محل انتشار: همایش منطقه ای غذا و بیوتکنولوژی

تعداد صفحات: ۴

نویسنده(ها):

پرویز حیدری – گروه زراعت واصلاح نباتات دانشکده کشاورزی-دانشگاه ایلام
علی اشرف مهرابی –

چکیده:

نانوتکنولوژی به عنوان یک فناوری قدرتمند نوین، توانایی ایجاد انقلاب و تحولات عظیم را در سیستم تامین مواد غذایی درگستره جهانی دارد.حوزه کار نانو یک میلیاردم متر است ،ابعادی که در آن اتمها با یکدیگر ترکیب شده و مولکولها روی هم بر کنش دارند و قادر است که ابزارهای جدیدی را برای استفاده در بیولوژی سلولی مولکولی معرفی نماید.نانوتکنولوژی به عنوان یک فناوری پرتوان، توانایی ایجاد تحول در سیستم کشاورزی و صنایع غذایی در سر تاسر دنیا را دارد. نمونه هایی از کاربردها و پتانسیلهای بالقوه نانوتکنولوژی در کشاورزی و صنایع غذایی، شامل سیستم های جدید آزاد کننده دارو برای درمان بیماریها، ابزارهای جدید بیولوژی سلولی و مولکولی، امنیت زیستی و تضمین سلامتی محصولات کشاورزی و غذایی و تولید مواد جدید مورد استفاده برای شناسایی عوامل بیماریزا و حمایت از محیط زیست می باشد. تحقیقات اخیر، امکان استفاده از سیستم های هوشمند برای پیشگیری و درمان بیماریهای گیاهی، بازیافت ضایعات حاصل از محصولات کشاورزی، استفاده از داروهای (سموم) هوشمند در ابعاد نانو، ایجاد پلاستیک های جدید از فناوری نانو ذرات در صنعت بسته بندی مواد غذایی، به کارگیری نانوبیو مواد در پاکسازی محیط زیست و حفظ سلامت غذا ،تولید ریز پروتئین های با استفاده از نانوکپسول ها جهت تولید حشره کش ها وبکارگیری نانو سنسورها می تواند کشاورزی را به سمت رباتیک سوق دهد. تلفیق بیوتکنولوژی با فناوری نوظهور نانوتکنولوژی، مبحث جدیدی راتحت بیونانوتکنولوژی بوجود آوردکه به عنوان یک زمینه تحقیقاتی بین رشته ای است که به سرعت درحال رشدو توسعه است و افق های جدیدی را در زمینه ساخت و توسعه سیستم های تلفیقی به وجود آورده وبا به کارگیری پتانسیل بالقوه بیولوژی در ساخت و سازماندهی ساختارهای پیچیده با استفاده از مواد با دقت در حد اتم و یا در ساخت نانوساختارهایی که در آنها از مولکول های بیولوژیکی به عنوان اجزای سیستم مورد نظر استفاده می شود،زمینه های توسعه هر چه بیشتر را فراهم نموده است .