سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: سومین همایش ملی تحقیقات نوین در شیمی و مهندسی شیمی

تعداد صفحات: ۵

نویسنده(ها):

علی هدایتی – کارشناس ارشد شیمی معدنی از دانشگاه تبریز

چکیده:

بیوسرامیک ها و بیوشیشه ها دسته ای از مواد هستند که سازگاری بسیار خوب با سیستم بیولوژیکی بدن دارند امروزه از آنها بطور گسترده به عنوان ابمپلانت دندان و استخوان استفاده می گردد بیوسرامیک ها به سه گروه خنثی ، فعال و قابل جذب تقسیم می شوند این نوع مواد دارای خلل و فرج مناسب برای رشد استخوان بوده و می توانند درمدت کوتاه با استخوان پیوند برقرار نماید استحکاممکانیکی برخی ازاین بیوماده ها مثل آلومینیم اکسید بسیار زیاد است و فرسودگی آنها درزمان استفاده بسیار ناچیز می باشد.