سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: بیستمین کنگره ملی علوم و صنایع غذایی

تعداد صفحات: ۷

نویسنده(ها):

شیرین فروزان – کارشناس ارشد صنایع غذایی
امیر رحیمی راد –
محمد دلیرراد –
الهام بنفشه چین –

چکیده:

میکروارگانیسم ها قادرند برروی سطوح مرطوب تجمع یافته و ایجاد بیوفیلم نمایند درصورتی که درتشکیل این بیوفیلم ها میکروارگانیسم های مولد فساد و بیماریزا شرکت نمایند فرصت ایجاد آلودگی های میکروبی در محصولات فراوری شده افزایش می یابد از سوی دیگر تولید پلیمرهای خارج سلولی توسط میکروارگانیسم ها دربیوفیلم سبب محافظت ان در برابر مواد میکروب کش و ضدعفونی کننده کاهش انتقال حرارت و ایجادخوردگی درسطوح فلزی می شود مراحل شکل گیری بیوفیلم و عوامل موثر درآن تفاوت بین بیوفیلم و باکتری های آزاد باکتریهای تشکیل دهنده بیوفیلم درصنایع غذایی تشخیص بیوفیلم ها و روش های پیشگیری واز بین بردن بیوفیلم ها از جمله موارد بررسی شده می باشد.