سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: سومین همایش بیوانرژی ایران (بیوماس و بیوگاز)

تعداد صفحات: ۱۲

نویسنده(ها):

مریم غفوری – دانشجوی کارشناسی ارشدمهندسی شیمی-محیط زیست دانشگاه صنعتی امیرکبیر
ناصر جمشیدی – استادیار دانشگاه صنعتی امیرکبیر
بهرام ناصرنژاد – استادیار دانشگاه صنعتی امیرکبیر

چکیده:

بیوفیلتراسیون، که تکنولوژی نسبتا جدیدی برای کنترل آلودگی هواست، به عنوان روشی امیدوارکننده برای حذف بوهای نامطبوع، مواد آلی کربن دار فرار و گازهای سمی حاصل از فعالیت های صنعتی شناخته شده است. هزینه های کم عملیاتی و کلی این روش، مصرف انرژی کم و عدم ایجاد ضایعاتی که نیازمند بازیافت مجدد باشند، باعث این امر بوده است. واحدهای بیو فیلتراسیون سیستم های میکروبی هستند که میکروارگانیسم ها را به هم پیوند می دهند. این میکروارگانیسم ها در واسطه-های جامد متخلخلی مانند کمپوست، کود گیاهی، خاک یا مخلوطی از این مواد رشد می کند. اخیرا بیو فیلتراسیون بیش از گذشته مورد توجه واقع شده است. یکی از علل این امر مزایای اقتصادی آن نسبت به روش های سنتی کنترل آلودگی بوده است. دلیل مهم دیگر این امر مزایای زیست محیطی آن مانند مصرف انرژی کم و اجتناب از جابه جایی های بین واسطه ای آلوده کننده هاست. در این تحقیق شمای کلی از پیشرفت ها و وضعیت کنونی بیوفیلتراسیون ارائه شده است همچنین ملزومات عمده، مبانی مهندسی، اصول عملی، قابلیت کاربرد، هزینه ها به صورت خلاصه مورد بحث قرار گرفته است.