سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: بیستمین کنگره ملی علوم و صنایع غذایی

تعداد صفحات: ۶

نویسنده(ها):

نگین سیف زاده – دانشجوی کارشناسی ارشد دانشگاه شیراز
مرضیه موسوی نسب – استادیار دانشگاه شیراز

چکیده:

پروتئین تک یاخته SCP یک پروتئین میکروبی است که به سلولهای کامل باکتری مخمر قارچ رشته ای یا جلبک اطلاق می شود که دارای ارزش تغذیه ای بسیاربالایی است با توجه به کمبود منابع پروتئینی از یک طرف و مقداربالای پروتئین سلولهای میکروبی از طرف دیگر استفاده ازمنابع پروتئینه میکروبی بجای منابع پروتئینی رایج بسیار حائز اهمیت است یکی از فاکتورهای مهم درتعیین جایگاه اصلی پروتئین تک یاخته دررژیم غذایی انسان و حیوان هزینه تولید آن می باشد امروزه استفاده از ضایعات درتولید پروتئینه تک یاخته رو به گسترش است بیوسنتز پروتئینهای میکروبی شامل سه مرحله اصلی آماده سازی محهیط کشت تخمیر و فرایند بازیافت توده سلولی می باشد محدوده وسیعی از میکروارگانیسم ها قادر به تولید پروتئین با استفاده از محیط کشت های ارزان قیمتی همچون ملاس ضایعات نشاسته ای آب پنیر و غیره می باشند.